Home » Archive

KAMB Headline

Headline »

[11 Apr 2018 | No Comment | ]
Mesyuarat Agung Tahunan Ke-4

Mesyuarat Tahunan Ke-4 bagi Koperasi Atlet Malaysia Berhad (KAMB) yang berjaya dilaksanakan pada 7 April 2018.
Pihak KAMB ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin dan pihak berkepentingan yang menghadiri. Sokongan dan kepentingan anda dalam sama membangunkan koperasi atlet menjadikan komuniti ini suatu tempat yang indah untuk melabur dan bekerja sesama.