Home » News Article

Kelayakan Menjadi Anggota KAMB

1 November 2010 2 Comments

Keahlian terbuka kepada semua atlet peringkat Negeri atau Kebangsaan serta atlet kelainan upaya peringkat Negeri atau Kebangsaan.

Syarat-Syarat Permohonan
Pemohon hendaklah mengisi Borang Permohonan memjadi anggota yang disediakan oleh koperasi ini dengan percuma. (Borang Permohonan)
Bayaran hendaklah dibuat semasa penyerahan borang keanggotaan seperti berikut.
– Yuran Pendaftaran = RM 10
– Saham Minima = RM 500

Syarat-Syarat Lain
Setiap borang permohonan hendaklah dilampirkan dengan satu salinan kad pengenalan permohon and penama.

Pertanyaan
Sebarang pertanyaan sila hubungi: ~

Pengurus Kanan Koperasi;
RAMJIT NAIRULAL
No H/P: 012-8383033

Setiausaha;
SHAMIMI SELVARANI
No H/P: 012-2385045

Bendahari;
KHALID ALI
No H/P: 019-2098888

2 Comments »

Leave your response!

You must be logged in to post a comment.